Zgoda na przetwarzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych moich danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych przez Platformę Z Gruntu Polska.

Jednocześnie mam świadomość, że:

1. Administratorem Danych jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, z siedzibą przy:
ul. Przanowskiego 24,
01-457 Warszawa

2. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawianie na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie.

Projekt „Z Gruntu Polska” jest systemem masowego i bezpiecznego obrotu produktami rolnictwa wspierającym sprzedaż przez małych i średnich rolników oraz lokalnych przetwórców. Rozwiązanie ma na celu skrócenie łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych i dostarczenie mieszkańcom miast zdrowych i świeżych produktów.


© 2018 Martis S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Więcej