Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę Z Gruntu Polska, zwane dalej Witryną będącą własnością Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, zwaną dalej OPZZRiOR. Obsługa dokłada wszelkich starań aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny w celu, do którego została stworzona i aby to osiągnąć podejmuje wszelkie niezbędne działania. Polityka Prywatności nie dotyczy działań podmiotów trzecich.


Dane zbierane podczas rejestracji

OPZZRiOR będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania procesu rejestracji na Witrynie:

– nazwisko i imię,
– adres poczty elektronicznej,
– kod pocztowy,
– statut rolnika lub konsumenta,

Dane zbierane są w celu świadczenia usługi Witryny, tj. łączenia producentów rolnych z konsumentami. Usługa ta zostanie uruchomiona do 31.12.2018 r. Podczas rejestracji konieczne jest również ustanowienie hasła do konta użytkownika. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i otwarcia konta użytkownika w ramach Witryny.


Dane statystyczne zbierane podczas korzystania z serwisu

Witryna zbiera dane statystyczne na temat jej użytkowników za pomocą narzędzia Google Analytics. W celu zapoznania się z Polityką Prywatności wymienionego narzędzia, należy przejść tutaj: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.


Wykrywanie lokalizacji

Niektóre elementy Witryny dla bardziej poprawnego działania mogą wymagać informacji na temat lokalizacji urządzenia, z którego nastąpiło połączenie z Witryną. Witryna może każdorazowo automatycznie wykrywać lokalizację użytkownika. W takim przypadku zostaniesz poproszony o zezwolenie na wykrycie lokalizacji. W przypadku nieudzielenia takiej zgody niektóre elementy Witryny mogą utracić swoją funkcjonalność.

OPZZRiOR nie udziela podmiotom trzecim informacji na temat lokalizacji użytkowników Witryny do celów innych niż poprawne działanie niektórych elementów Witryny.


Przechowywanie danych

Wszelkie dane zbierane przez OPZZRiOR poprzez Witrynę przechowywane są na serwerach spełniających wszelkie wymagania ustawy o ochronie danych osobowych.


Udostępnianie informacji

OPZZRiOR, jak również Witryna nie udostępnia w żaden sposób i w żadnym przypadku dokładnych danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu zamieszkania użytkowników podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody Użytkownika.


Marketing własny Witryny

Podane przez Państwa dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych własnych usług Witryny bez udostępniania danych podmiotom trzecim.


Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Witryny mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


Prawa użytkownika

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@zgruntupolska.pl.
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o danych przechowywanych na Państwa temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.
Prosimy w tym celu o pisemny kontakt pod adres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
List z powyższą prośbą musi być opatrzony czytelnym podpisem oraz informacjami umożliwiającymi dokładną weryfikację osoby wnioskującej.


Zmiany, pytania i zastrzeżenia

OPZZRiOR zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@zgruntupolska.pl.

Projekt „Z Gruntu Polska” jest systemem masowego i bezpiecznego obrotu produktami rolnictwa wspierającym sprzedaż przez małych i średnich rolników oraz lokalnych przetwórców. Rozwiązanie ma na celu skrócenie łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych i dostarczenie mieszkańcom miast zdrowych i świeżych produktów.


© 2018 Martis S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Więcej